Ny utgave av

Forord

Denne veiledningen er utarbeidet av ’Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning’ (KFA).

Veiledningen er ment å være et hjelpemiddel for alle som er involvert i gjenbruk av asfalt på en eller annen måte; mottakere av returasfalt, stat, fylkeskommune og kommune, rådgivere, produsenter, entreprenører og andre brukere av asfaltgranulat. 

Asfalt kan gjenvinnes 100 % og bruk av returasfalt sparer ikke-fornybare ressurser, sparer energi og gir lavere utslipp av klimagasser. Riktig bruk av returasfalt fremmer en bærekraftig utvikling av samfunnet. Veiledningen er ment som en rettledning i riktig og god bruk av returasfalt.

Riktig bruk av returasfalt gir produkter med like god kvalitet og levetid som produkter produsert med kun nye materialer.

Veilederen er i overenstemmelse med Statens vegvesen håndbok N 200 (2022-utgaven) og erstatter tidligere utgaver av KFA’s veileder i gjenbruk av asfalt. 

Kommentarer og merknader til denne veilederen kan sendes til post@asfaltgjenvinning.no

17.04.2023

Veilederen kan du laste ned som PDF her.