Rapport fra forsøk bussveien - asfalt med høy andel resirkulert asfalt

Bussveien.png

Bussveien er en bussveitrasé mellom Stavanger og Sandnes. Prosjektet ble startet av Statens vegvesen og er en del av et overordnet prosjekt, KraKK, Krav til klimakutt i konkurransegrunnlaget. Prosjektet Bussveien ble overtatt av Rogaland fylkeskommune.

Hovedhensikten med prosjektet er å undersøke om høyere gjenbruksandeler gir redusert dekkelevetid. Høyere gjenbruksandeler gir reduksjon i klimagassutslipp ved produksjon av asfalt. Effekten av klimagassutslippet forutsetter at asfaltdekkets levetid ikke blir påvirket i vesentlig grad. Det er klimagassutslipp per leveår som må vurderes.

Rapporten kan lastes ned ved å klikke på denne linken: Rapport fra forsøk bussveien