Kontakt

KFA

Besøksadresse og postadressse: Fjordveien 3, 1363 Høvik

Telefon: 67 10 10 90 (valg 3)

 

Kontaktperson: Roar Telle (Prosjektleder)

Mobil: 95 11 25 99

E-post: post@asfaltgjenvinning.no

 

 

alt