Rapportering fra mellomlager

KFA har nå et eget område for innrapportering fra mellomlager på internett.

Klikk på følgende link for å komme til dette området. Merk at det kun er registrerte kontaktpersoner som har tilgang til sine mellomlager.

http://rapport.asfaltgjenvinning.no