Midlertidig lagring av asfaltmasser fra anleggsvirksomhet

I forbindelse med midlertidig anleggsvirksomhet kan asfaltmasser (flak og fresemasser) lagres uten at det søkes tillatelse for permanent mottak av asfaltmasser hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).
Asfaltmassene må da anvendes i forbindelse med anleggsvirksomheten eller annen aktivitet i nærliggende område innen rimelig tid.

Lagret må meldes til Kontrollordningen for asfaltgjenvinning KFA. Sted, eier, kontaktperson og mengde asfaltmasse må rapporteres. Tlf. +47 67 10 10 90,
E-post: post@asfaltgjenvinning.no

Ref. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 8.
Vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet er tillatt etter denne lov i den utstrekning det ikke er gitt særlige forskrifter etter §9.