Sluttrapport fra forsøk med ulike mengder RA med PMB gjenbrukt i masser med PMB - EV16 Kløfta - Nybakk 2016

KFA EV16 Kløfta RA m PMB.JPG

Statens vegvesen har i N200 en øvre grense på 10 % tilsetning av RA i masser med PMB. Tidligere forsøk viser at den negative effekten av uttynningen av polymeren i PMB som skjer ved tilsetting av mere en 10-15 % umodifisert RA er reell. For å få svar på om PMB-masser vil tåle en større tilsetting av RA med PMB initierte KFA i 2016  et prosjekt i samarbeide med Statens vegvesen, Region øst. I prosjektet ble det undersøkt hvor stor effekt en varm tilsetning på henholdsvis 10 %, 20 % og 30 % polymermodifisert asfaltgranulat ville gi i PMB-masser. I tillegg ble det testet 10 % kald tilsetning av RA med PMB. Rapporten beskriver utførelsen av forsøket og resultatet av testing som ble utført i forbindelse med dekkeleggingen og oppfølging i etterkant.

Rapporten kan lastes ned ved å klikke på denne linken: Ny rapport om forhøyet tilsetting av RA med PMB i PMB