Gjenbruksstrekninger

Rapportering fra KFAs oppfølging av strekninger med gjenbruk

Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning (KFA) har i flere år fått fotografert utvalgte vegstrekninger der gjenbruksasfalt er benyttet. De aller fleste vegene er på det kommunale vegnettet. Ulike tiltak er benyttet. Normalt er tiltaket utført på en opprinnelig grus veg for å gi vegen enten en forsterkning, et nytt bærelag og eller et tiltak som også inkluderer et slitelag. Enkelte ganger er der også gjennomført grøfte- og dreneringstiltak; samt at duk og nett er benyttet på enkelte partier. Vegene har oftest opprinnelig hatt dårlig bæreevne, især i teleløsningsperioden.

Normalt er vegene fotografert i etterkant av utførte tiltak; en har ikke bilder av den opprinnelige vegen. Vegene er fotografert med ViaPhoto med bilder hver 10. meter med 2 kamera sidestilt. Vegene er fotografert gjentatte ganger på ulike tidspunkt på året. Bildematerialet er systematisert i mapper pr veg og pr dato for fotografering.

Rapportmalen inneholder:

  • Beskrivelse av vegen og utført tiltak
  • Beskrivelse av frekvens på fotografering av vegen
  • En grov presentasjon av tilstandsutviklingen av vegdekket
  • Presentasjon av utvalgte vegbilder
  • Samlet vurdering av vegens og dekkets tilstand, inklusiv en vurdering av skadetyper

Kartlegging av skader, skadegrad og skadeutvikling:

Skadeutviklingen er dokumentert ved vurdering av overflaten av vegbanen slik dekket fremstår på vegbildene. Denne metoden er grov, men samtidig enkel/ rasjonell. Skadegraden er ikke angitt. Posisjonen av den enkelte dekkeskade er fastsatt utfra posisjonen der vegbildet er tatt. Den visuelle vurderingen av vegbildene kan være påvirket av lysforhold og eventuelt mengden fukt på vegbanen ved tidspunktet for fotograferingen.

Følgende gjenbruksstrekninger er rapportert:

Stedsangivelse Prospekt Rapport
 
Arteidveien i Sørum kommune, KV1217 Klikk her Klikk her
Smedbyvegen, Østre Toten Klikk her Klikk her
Tromsnesvegen, Ringebu kommune (Foreløpig oppsummering)   Klikk her
Molde kommune (Samlerapport flere veger)   Klikk her
Knauserudvegen, Nes kommune   Klikk her