Sogn og Fjordane

Oversikt over mellomlagre for asfalt i Sogn og Fjordane

Oppdatert 8.4.2019

M.lag.nr Kommune Sted/Navn Hovedbedrift Kontaktperson  Telefon Mail adresse
  Sogn og fjordane Fylkesmann i Sogn og fjordane fmsfpost@fylkesmannen.no      
SF 14 Høyanger Høyanger Per A. Øren Lasse Øren 91133037 lasse.oren@pao.no
SF 11     Statens vegvesen Arne Magnar Hauglund 90864449 arne.hauglund@vegvesen.no