Oppland

Oversikt over mellomlagre for asfalt i Oppland

Oppdatert 5.6.2015

 

Kommune

Sted/Navn

Hovedbedrift

Mottak/Salg

Adresse

Kontaktperson

Opp 20

Gjøvik

Hunndalen

GLT-Avfall

Ja/Nei

2827 Hunndalen

Frode Berget

berget@glt-avfall.no

Mob. 95124728

Opp 15

Gjøvik

ÅndalenPukkverk

Veidekke Industri AS

Ja/Ja

2827 Hunndalen,

Terje Enger

terje.enger@veidekke.no

Tlf. 47666306

Opp 16   Div Svv reg øst, distr. vest Oppland    

Tor Hvalby

tor.hvalby@vegvesen.no

mob 90654349

Opp 17   Div SVV reg øst, distr. Gudbrandsdalen    

Kjell Eide

kjell.eide@vegvesen.no

mob 91338234

Opp 23

Hunndalen

Amsrudveien

Stange Asfalt as

 

Amsrudpukkverk

Erik Wollebæk

erik@stangeasfalt.no

Mob. 99431590

Opp 18

Lillehammer

Hovemoen

LemminkäinenNorge AS

Ja/Ja

Hovemovegen80

2624 Lillehammer

Alexander Storsveen

alexander.storsveen@emmikainen.no

Mob. 91917769

Opp 11

Lillehammer

Roverudmyra

GLØR

Ja

Roverudmyramiljøstasjon,

2614 Lillehammer

Tom Werven

tom.werven@glor.no

Tlf. 61 27 05 60 / Mob. 994 95 300

Opp 22

Vågå

Veomoen

Torbjørn Bråten Maskinentreprenør

 

 

Martin Sletten

martin@tbraaten.com

Mob. 48899245

 
Opp 24 Lena Ø-Toten Kolbulinna 71 Lena Anleggsservice Ja/Ja  

Svein Rolijordet

svei@lena-anleggsservice.no

mob 95799360

Opp 25 Vågo Veomoen Peab Asfalt Ja/Ja  

Pierre Larsson

pierre.larsson@peabasfalt.no

mob 95788628

Opp 26 Stange Skavabakken masseuttak, Tangen Stange Asfalt AS Ja/Ja  

Erik Wollebæk

erik@stangeasfalt.no

mob 99431590

Opp 27 Dovre Dombås Korsvoll Maskin A/S Ja/Ja Grønnbogen Pukkverk

Ola Korsvoll

okorsvoll@online.no

mob 90640150

Opp 28 Ringebu Kleiberga Gudbrandsdal Pukk Ja/Ja  

Egil Rolstad

egil@rolstad-as.no

mob 90198000

Opp 29 Ringsaker Tandeskogen Pukk, Rudshøgda Stange Asfalt AS Ja/Ja  

Erik Wollebæk

erik@stangeasfalt.no

mob-99431590

Opp 30 Vinstra   AF Anlegg Ja/Ja  

Ingrid Røv

ingrid.rov@afgruppen.no

mob 97960264

Opp 31 Jaren Lygna NCC Roads Ja/Ja  

Jan Helge Andersen

jan.helge.andersen@ncc.no

mob 99493575