Gjenbruksveiledning

Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning

Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning (KFA) er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest asfalt som gjenbrukes og fremme mest mulig optimale løsninger.

Oppgravd eller oppfrest asfalt er å betrakte som et avfall og skal ikke dumpes i fyllinger. Valget står mellom deponering (som betyr høye avgifter) og levering på mellomlager (mot en mindre avgift). På mellomlagrene vil asfaltflak kunne knuses ned til asfaltgranulat og gjenbrukes i varmblandet asfalt, som kaldblandet asfalt eller mekanisk stabilisert. Når mekanisk stabilisert asfaltgranulat blir benyttet der man ellers ville ha brukt grus får man et dekke som er en mellomting mellom asfalt og grusveg.